Hjem - Lions Bjerringbro

Menu

Praktisk kræmmer info

 

Information til stadeholdere på
Lions Marked Bjerringbro
 

Om markedet.
• Det egentlige kræmmermarked finder sted lørdag kl. 9.00 – 18.00 og søndag kl. 9.00 –      17.00, men der kan godt være lidt handel fredag.
• Fredag aften er der bal / diskotek i markedsteltet. Tivoli og udskænkning starter kl. 18.00.
• Lørdag indbyder vi til bagagerumsmarked, og har reserveret en række pladser til dette.
• Lørdag aften er der fest med spisning i teltet. Der er gratis adgang, og kræmmerne kan købe mad ligesom alle andre. Pris ca. 100 kr.
• Lørdag og søndag morgen fra kl. 7.30 til 10.00 vil der være gratis kaffe og rundstykker i markedsteltet. Vi sørger for at bordene er ryddet, og at der er pænt i teltet. Det er et tilbud om hyggeligt samvær, ikke gratis take-away eller bagerbutik.
• Mies tivoli er på pladsen under hele markedet.Sikkerhedsregler.

• Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet, fastsat af Beredskabsstyrelsen og anden lovgivning skal overholdes af stadelejer. Det betyder at der ikke må camperes på pladsen. Der må max. overnatte 2 personer pr. salgsbod. Hvis der overnattes i en campingvogn eller camper, skal disse være en del af salgsområdet, f.eks. med tilkoblet fortelt.
• Brandmyndighederne forlanger, at I medbringer en 6 kg godkendt pulverslukker, of det anbefales at have røgalarm installeret.
• Brug af åben ild og grill på pladsen er strengt forbudt. Overtrædelse af dette kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra pladsen.
• Godkendte Flaskegasinstallationer i campingvogne, og hvor de af hensyn til salget er nødvendige, kan dog anvendes, under forudsætning af, at det ved ankomsten anmeldes, at man medbringer flaskegas, og at man følger de vejledninger, der gives af Lions eller af myndighedspersoner.
• Pladsen bliver løbende afpatruljeret i løbet af nætterne.
• Vi beder alle respektere, at hunde skal holdes i snor på pladsen.
• Kræmmerne disponerer kun over den lejede plads, og må derfor ikke bruge gangarealer og flugtveje til opbevaring eller salgsområde.
• Ved betaling af pladsleje accepterer kræmmer at overholde ovenstående sikkerhedsregler.


Kræmmerbad.
Bjerringbro Idrætsparks baderum (Klubhuset) vil som sædvanlig være til disposition for vore kræmmere.
Åbningstider for bad er:
Fredag og søndag kl. 7.00 til 21.00 samt lørdag kl. 6.30 til 21.00.

 

Følg Lions