Hjem - Lions Bjerringbro

Menu

Om Lions

Om Lions Bjerringbro

 • Klubben blev stiftet i 1974, og har pt. 31 medlemmer, som under hyggelige former mødes én aften hver måned, hvor der afholdes klubmøde. Klubbens arbejde ledes af en bestyrelse med præsidenten i spidsen. Bestyrelsen består ud over præsidenten af en sekretær, past præsident (præsident året før), vice præsident (kommende præsident), kassér, ceremoni mester samt tail twister.

 • Alle vælges for et år ad gangen. Dog er det den kommende præsident som sammensætter sin bestyrelse.

 • Klubben har 7 udvalg som hver har en udvalgsformand og en række udvalgsmedlemmer. Hvert udvalg varetager en pengegivende aktivitet eller har til formål at skabe sociale aktiviteter internt i clubben. Udvalgene étableres for ét år ad gangen.

 • Lions Club Bjerringbro har skaffet midler dels ved salg af tulipaner,  Lions marked m.v.. Desuden har klubben tidligere (og måske senere) arrangeret et sponsoreret cykelløb, Andeløb osv. i Bjerringbro.

 • Lions Club Bjerringbro støtter hvert år socialt arbejde der foregår i Bjerringbro Kommune med adskillelige tusinde kroner bl.a. til Dagcentret 'Vennekreds', Lejrskole for kørestolsbruger, Handicap rejser osv.

 • Klubben har i mange år arrangeret en fest for byens pensionister.

 • Lions Club Bjerringbro yder hvert år store beløb til Lions Danmarks Katastrofe- og Hjælpefond samt til andet internationalt hjælpearbejde.

 • Alle Klubmedlemmer og hjælpere (ægtefæller) arbejder gratis, og omkostninger til administration m.v. udredes af medlemmernes årskontingent.


Fakta om Lions

Oprettet i USA i 1917 på en tid, hvor mange syntes, at verden behøvede mere medleven og mindre selvoptagethed.

 • Grundstammen er de lokale klubber.

 • Typisk med 20 til 40 medlemmer.

 • Kom til Danmark i 1950. I dag er der 312 klubber med tilsammen 6.500 medlemmer.

 • På verdensplan er der 1,4 millioner medlemmer fordelt på 45.000 klubber i mere end 200 lande.

 • Klubberne har en meget stor selvbestemmelsesret inden for nogle overordnede rammer.

 • Engagerer sig ofte i samfundets forhold, men ikke politisk og ikke religiøst.

 • Medunderskriver af FN’s Charter og har som følge heraf fast sæde i forsamlingen.

 • Har tilsluttet sig FN’s deklaration om menneskerettigheder og arbejder for samfundsforståelse og fred.

 • Blev i 2007 kåret af Financial Times som den mest effektive NGO (Non Governmental Organization).

 • Lions Danmark donerer årligt omkring 30-40 millioner kroner til humanitære formål. Disse penge fordeles suverænt af den enkelte klub og går til både internationale, nationale og lokale formål i nærområdet. 

Følg Lions